Matallar Monjugatdylar Läleler Ýomaklar
Nakyllar Küştdepmeler Ýaňyltmaçlar Yrym we ynaçlar
Hüwdiler Öleňler Sanawaçlar Alkyşlar we dilegler
Şorta sözler