SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AKU

AKULA, Ullakan agyzly, deňizde ýaşaýan, ýyrtyjy balyk.


AKUSTIK, Akustika" boýunça spetsialist.


AKUSTIKA, fiz. Fizikanyň sesi öwrenýän bölümi.


AKUSTIKI, Akustika degişli bolan.


AKUŞER, Akuşerlikden spetsialist, wraç(Doktor).


AKUŞEFKA, Akuşerlikden orta bilimi bolan spetsialist aýal.

Bibi keselhanaada akuşerka bolup işleýär.


AKUŞERLIK, 1. Aýallara göwreli wagtynda, çaga dogýan wagtynda we soňky döwürlerde wraçlyk kömegini bermeklige bagyşlanan meditsinanyň bir bölümi.

2. Akuşeriň käri, akuşeriň wezipesi.