SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AKW

AKWAMARIN, Gögümtil reňkli gymmat baha daş.


AKWARIUM, Balygy, suw haýwanlaryny we suw otlaryny saklamak üçin emeli usulda ýasalan köl, howuz ýa-da çüýşeden ýasalan ullakan gap. Içi balykly akwarium.