SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AÝB


AÝBA-AÝ [a:ýba-a:ý],1. Her aýda, aýly-aýyna.

Biziň aýba-aý düzýän iş planlarymyz ýygnakda tassyklanylýar («Sowet Türkmenistanynyň aýallary» žurnaly). Iş tabşyryklaryny aýba-aý artykmajy bilen ýerine ýetirýän ýoldaşlar bar («Sowet Türkmenistany» gazýeti).


AÝBAŞY [a:ýbaşy], Aýallarda aýda bir gezek bolýan bil açylma.


AÝBOGDAŞ [a:ýbogdaş], Aýaklaryňy çalşyryp, dabanyňy dyzyň aşagyna salyp oturyş.

Myrat aga aýbogdaşyny gurup, çaý içýär (A. Durdyew, Saýlanan eserler).


AÝBÖKE [a:ýböke], deňizç. Ýelkenli nawuň guýrugyndaky düşek.