SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AÝŞ


AÝŞY-EŞRET, Sapaly çag, wagtyhoşluk, şatlykly döwran.

Agşamyňyz aýşy-eşretde geçsin! (A. C. Puşkin, Saýlanan eserler). Şolaryň ikisi-de tomsuň jöwzaly aýlarynda Tehran aristokratlarynyň dynç alyş we aýşy-eşret sürýän ýerleridi (M. Ibrahimow, Ol gün geler).