SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AÝŇ


AÝŇALMAK, 1. Keselden açylyşmak, syrkawlykdan birneme sagalmak, ganymatlaşmak.

Operatsiýadan soň, syrkaw gün-günden aýňalmaga başlady.

2. Özüne gelmek, akyl-huşuna aýlanmak. Elguşuň zarp bilen gelip yrmagy eýle-beýle urgy bolmasa-da, möjek şol bada aýňaldy («Sowet edebiýaty» žurnaly). Ýaňy gala süsdürilende seňselen balyk indi aýňalypdy (N. Jumaew, Syrly gala).

3. göç. m. Gurplanmak, daýanmak, tijenmek. Aýybyny ýaşyran aýňalmaz (nakyl).


AÝŇALTMAK, 1. Keselden açylyşmagyna kömek etmek, syrkawyň ganymatlaşmagyna ýardam etmek. 2. Özüne getirmek, akyl-huşuna aýlandyrmak.

3. göç. m. Gurplandyrmak, daýandyrmak, özüni tutdurmak.