SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ALP

ALPINIA'DA, Alpinistleriň köpçülikleýin ýörşi.


ALPINI'ZM, Çykmasy kyn bolan beýik daglara çykyş, sportuň bir görnüşi.


ALPINI'ST, Alpinizm bilen meşgullanýan sportsmen. Alpinistler ýola düşdi.