SÖZLÜG ,,, G-HARPY;

GÖH

GÖH ,[gö:h]: Göhi   gelmek — keýpi gelmek,Şatlanmak.Bu duşusyga  Potdynyň nähili göhi gelse-de

adamçylygy öz häsiýetinden ileri tutdy  (B. Kerbabaew. Aýsoltan)   Şeýle bir waka  bolýasa  ondan soň obanyň kepçi aýallary göhi gelýär. (A.Goşudow, Saýlanan eserler).


GÖHERT, zool. Inerden gaýan arwanadan bolan erkek mal. Olaryň düýe malyndan bir göhertleri bardy.