SÖZLÜG ,,, G-HARPY;

GÖS

GÖS-GÖNI,  1. Dos-dogry, gaty göni, dogry.Şoňa görä-de gös-göni şolaryň harmanyna baka gitdi

(M.Ibrahimow, Ol gün geler).

2. Hakykatdan-da, dogurdan-dogry, açykdan-açyk.