TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
Unbenannte Seite
Görogly eposi
Göroglynyñ döreýşi
Göroglynyñ öýlenişi
Arapdan ar alyş
Öwes
Öwesiñ halas edilşi
Öwes öýlenen
Serwijan
Öwez hem gyrat
Arap reýhan
Kyrk muñler
Öwes öýkelän
Kempir
Görogly hem Baly beg
Bezirgen
Görogly beg bilen Dawud serdar
Tebli batyr
Harmandäli
Ärhesen hem Telli Han
Öwesiñ ogly Nuraly
Görogliniñ ölümi
Yza gaýdyň

Visitors: 217061

Türkmen  halk  Dessanlary


1.Aýralyk mukamy 2.Baba rowşen, 3.Çuwal bagşy Garrygala-da 4.Dilim gyrk 5.Görogly bilen Bezirgen, 6.Görogly bilen Harman däli
7.Hajy golak, ,8. Hally bagşy 9.Hatam taýy, 10.Humarala, 11.Huýurlygka- Hemrah, 12.Mylly Aga
13. Nejep oglan, 14.Orçadan çykan owazlar, 15.Şasenem- Garyp, 16.Soltan Söýün, 17.Şükür bagşy, 18.Ybrähim Halil


DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

Türkmen milli naharlaryndan nusgalar

www.turkmenkitchen.com

Türkmen halk aýdymlary

Bagşy dostum Mansur Janyň ýady bilen.


AKÝ?ZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 2

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4