SÖZLÜG ,,, G-HARPY;

GYD

GYDY-GYDY: gydy-gydy etmek— biderek  ýürege düşgünç gürlemek, biderek gürläp, gulagyň kamata getirmek. Gydy-gydy edip gulagymy kamata getirdiň.


GYDYRDAMAK, Başardygyňdan  zähmet ukybyňa görä işlemek. Biz hem bolşuna   göre gybyrdap ýörüs.